Wybierz stronę

Badania ultradźwiękowe wiązką prostą

Badania ultradźwiękowe wiązką prostą

Inspekcja ultradźwiękowa pozwala określić lokalizację wady lub nieciągłości w badanej części. Osiągamy to dzięki precyzyjnemu pomiarowi czasu potrzebnego by krótki impuls ultradźwiękowy przeniknął konkretny materiał o określonej grubości, odbił się od tylnej ścianki badanego obiektu, lub od powierzchni wady i powrócił do przetwornika. W większości zastosowań czas ten wynosi zaledwie mikrosekundy. By uzyskać poprawny wynik uzyskany czas dzielimy na dwa (ze względu na czas potrzebny na powrót do przetwornika) ale mnożymy przez prędkość dźwięku w badanym materiale.

Dokładne urządzenia do pomiaru metodą ultradźwiękową działają zwykle w zakresie częstotliwości od 100 MHz do 500 kHz. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych przetworników których charakterystyki akustyczne zostały opracowane by sprostać wymogom różnych zastosowań przemysłowych. Wyższe częstotliwości stosowane są przy cieńszych i nie rozpraszających materiałach podczas gdy niższe lepiej sprawdzają się przy grubszych i rozpraszających materiałach.

Przy pomiarach grubości wykorzystanie ultradźwięków umożliwia uzyskanie szybkich i wiarygodnych rezultatów bez potrzeby dostępu z obu stron części. Większość materiałów, jak np. metale, plastiki, kompozyty czy ceramika, pozwala na pomiar technikami ultradźwiękowymi. Dodatkowo możliwe jest również np. mierzenie pojedynczych warstw w wielowarstwowych materiałach! Nowoczesne urządzenia pomiarowe są bardzo precyzyjne i jednocześnie przyjazne dla użytkownika oraz łatwe w obsłudze.