Wybierz stronę

Jakie światło wykorzystać w badaniu MPI?

Jakie światło wykorzystać w badaniu MPI?

Do badań magnetyczno-proszkowych można stosować światło białe lub światło UV. W wielu przypadkach światło białe jest w zupełności wystarczające by dobrze odróżnić miejsca występowania wad. Niestety, często zdarzają się też aplikacje, gdzie ze względu na różne czynniki jedynie dzięki zastosowaniu środków fluorescencyjnych oraz światła UV możemy przeprowadzić wiarygodną inspekcję.

Źródła światła mogą być, w zależności od tego czy inspekcja odbywa się w terenie czy na stanowisku badań nieniszczących, stacjonarne lub przenośne. Na stanowiskach zwykle przede wszystkim zamontowane są stacjonarne lampy o odpowiednio dobranym natężeniu światła oraz umiejscowieniu, ale również często takie stanowiska doposażone są w ręczne lampy, które inspektorzy mogą wykorzystać by doświetlić części badanych elementów, które np. ze względu na złożoną geometrię nie są wystarczająco oświetlone na części swojej powierzchni. Co więcej, stanowisko do inspekcji MPI zwykle wyposażone jest w źródła obu rodzajów światła, chyba że dana aplikacja praktycznie wyklucza zastosowanie jednego z nich.

Lampy przenośne UV, mimo swoich małych gabarytów i niedużej wagi, mogą i powinny spełniać odpowiednie normy wymagane przy inspekcji danych części. Istnieje oczywiście możliwość zakupu lamp bez certyfikatów czy gwarancji spełniania norm, ale pytanie czy ta „oszczędność” nie zemści się gdy wyniki inspekcji okażą się błędne?