Wybierz stronę

Przygotowanie części przed badaniem penetracyjnym

Przygotowanie części przed badaniem penetracyjnym

Bez wątpienia jednym z najważniejszych kroków badania penetracyjnego jest poprawne przygotowanie części jeszcze przed rozpoczęciem właściwego badania. Części bardzo często pokrywa smar, olej czy po prostu brud i kurz, nieraz dodatkowo uformowane w swego rodzaju maź przez kontakt z olejem czy smarem. Dodatkowo, w przypadku gdy sama część była poddawana obróbce mechanicznej, lub też taka obróbka odbywa się w jej pobliżu, do zanieczyszczeń na jej powierzchni można śmiało doliczyć również opiłki czy inne formy pozostałości po takiej obróbce, czy też ewentualnie „zadziory”. Wszystkie tego typu zanieczyszczenia muszą zostać sumiennie usunięte ponieważ inaczej utrudnią lub wręcz uniemożliwią przeprowadzenie badania.

Innym problemem są wszelkiego rodzaju farby, otuliny i inne formy pokrycia/wykończenia powierzchni. Muszę one zostać usunięte ponieważ wykazują różną elastyczność i tym samym mogą ukrywać wady i ubytki w powierzchni badanego obiektu mimo że na ich powierzchni nie będą one w żaden sposób widoczne. Do najbardziej typowych „zanieczyszczeń” które należy usunąć przed badaniem penetracyjnym należą np.: farby i lakiery, zacieki, brud, olej, smar, wosk, rdza czy oczywiście pozostałości z poprzednich badań penetracyjnych.

Oczyszczenie powierzchni jest niezbędne nie tylko ze względu na umożliwienie dostępu penetrantu do ewentualnych wad, ale również zdecydowanie ułatwia usuwanie później nadmiaru penetrantu.

Niestety wymóg tak szczegółowego i totalnego oczyszczenia powierzchni sprawia że nieraz ta ogólnie prosta i ekonomiczna metoda nie może zostać zastosowana, lub wymagałoby to zbyt dużego nakładu pracy. Na szczęście są jeszcze inne które umożliwiają badanie nawet przez farby i inne formy wykończenia powierzchni, ale o tym przy innych okazjach 😊