Wybierz stronę

Pomiar poziomu cieczy

Pomiar poziomu cieczy

Pomiar poziomu cieczy to bardzo powszechny problem zarówno w wielu różnych branżach przemysłowych, jak i w aplikacjach bardziej bezpośrednio dotyczących każdego z nas, takich jak np. przepompownie i stacje uzdatniania wody pitnej czy oczyszczalnie ścieków.

Bez możliwości pomiaru i monitorowania wysokości słupa cieczy w różnego rodzaju zbiornikach trudno było by w sposób płynny i bezpieczny kontrolować jakiekolwiek procesy produkcyjne, w których mamy do czynienia z płynnymi produktami lub składnikami. Sondy hydrostatyczne przeznaczone są do właśnie takich pomiarów. Ich zasada działania jest prosta, sondy instalowane są blisko dna gdzie mierzone jest ciśnienie hydrostatyczne. Jako że w przewodzie sondy wbudowane są kapilary, następuje wyrównywanie ciśnienia w zbiorniku z obecnie panującym ciśnieniem atmosferycznym.

Sondy głębokości wysyłają sygnał prądowy lub napięciowy, przy czym sygnał wyjściowy jest wprost proporcjonalny do mierzonego ciśnienia hydrostatycznego. Dzięki takiej metodzie pomiaru sondy hydrostatyczne, znane również jako sondy poziomu, mogą pracować zarówno w medium stojącym jak i płynącym. Dodatkowo, problemu nie stanowią również różne poziomy zanieczyszczeń, stąd możliwość stosowania nawet w ściekach. Sondy poziomu często instalowane są jako część sieci pomiarowych tak by np. monitorować stan poziomu wody w rzekach na długich odcinkach lub by mieć pod stałą kontrolą sytuację w całym procesie produkcyjnym z jednego miejsca.