Wybierz stronę

Kategoria: Radiografia przemysłowa

Co to jest radiografia przemysłowa?

Jest to metoda badań nieniszczących (najczęściej występująca pod skrótem RT od ang. Radiography Testing) wykorzystująca promieniowanie jonizujące w celu weryfikacji materiałów i badanych części. Celem weryfikacji jest zlokalizowanie wad oraz oznak zużycia czy innej formy degradacji właściwości materiałów, które mogą doprowadzić do awarii lub nawet wypadków w przypadku użytkowania badanej części.

Jak to działa?

Upraszczając, wykrywanie wad wewnętrznych oparte jest o następującą zasadę, promienie X lub gamma przenikają przez różne materiały, ale ścieżka przenikania zależy od grubości materiału, jego typu oraz poziomu energii promieniowania. Jakiekolwiek wady jak np. pory, wtopienia ciał obcych lub pęknięcia sprawiają że przenikające promieniowanie zostaje osłabione. Mając zapis natężenia promieniowania mamy możliwość wskazania ewentualnych miejsc gdzie wystąpiły jakieś problemy, np. niejednorodność materiału.

Samo badanie przebiega zawsze w ten sam sposób choć szczegóły różnią się ponieważ jest szereg bardzo różnych technologii akwizycji obrazów RTG jak np. zanikająca już stopniowo technologia analogowa z kliszą filmową, ale również różne formy cyfrowe, gdzie użyty jest detektor w postaci płyty fosforowej, panelu płaskiego lub detektora CdTe. Dodatkowo coraz popularniejsze są również skany za pomocą tomografii komputerowej, która jest kolejną odmianą radiografii.

W celu wykrycia wad, np. w spoinach, z jednej strony badanego obiektu ustawiane jest źródło promieniowania, a z drugiej strony detektor (lub klisza w przypadku metody analogowej). Wynik prześwietlenia zapisywany jest na kliszy lub detektorze. Gdy promieniowanie przenika przez spoiny, poziom absorpcji różni się w miejscach gdzie występują wady, w porównaniu do miejsc bez wad. Różnice w natężeniu przenikających promieni X lub gamma można później łatwo rozpoznać na uzyskanym obrazie, choć do poprawnej oceny niezbędna jest odpowiednia wiedza nabyta dzięki odpowiednim szkoleniom popartym certyfikatami.

Badania RT można przeprowadzać zarówno w stacjonarnych systemach inspekcyjnych jak i za pomocą przenośnych zestawów do badań NDT metodą radiograficzną.

Technika radiograficzna znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych i jest niezmiernie ważna w zapewnianiu skutecznej kontroli jakości, która nie tylko zmniejsza koszty produkcji i konserwacji, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w życiu codziennym nas wszystkich.

 

Ładowanie