Wybierz stronę

Weryfikacja jakości radiogramów

Weryfikacja jakości radiogramów

Wykonywanie inspekcji za pomocą metody RTG jest bardzo precyzyjną metodą ale oczywiście zawsze istnieje możliwość błędu lub słabej rozdzielczości otrzymanego obrazu. Niezbędna jest zatem możliwość weryfikacji wyników w razie gdy wystąpi taka potrzeba lub jest nawet najmniejsze podejrzenie że efekt inspekcji może nie być wystarczający ze względu na rozdzielczość lub dokładność.

W celu sprawdzenia obrazu stosuje się tzw. „penetrametry„. Dzięki ich wykorzystaniu, inspektor oceniający radiogramy ma możliwość wizualnego porównania czułości kontrastu i rozdzielczość obrazu. Jest to szczególnie istotne gdy występują zmiany w gęstości badanego materiału gdyż te mogą nie być wystarczająco widoczne przy braku odpowiedniej ostrości.

Występują różne typy „penetrametrów”. Różnią się kształtem i nawet formą, dyktowanymi przez różne przepisy i normy które wymagają ich zastosowania. Najczęściej spotykane są dwa główne typy: otworowy oraz drucikowy.

Typ otworowy to blaszka lub płytka z specjalnie przygotowanymi otworami. Bardzo ważne jest by „penetrametr” wykonany był z odpowiedniego materiału. W przypadku normy ASTM E1025 w użyciu jest system nacięć które umiejscowione są z boku „penetrametru” pozwalając inspektorowi na szybką ocenę czy materiał zgadza się z tym badanym.

Typ drucikowy najczęściej wykonywany jest według normy ASTM E747. W normie E747 typ zestawu określające wymiary drucików oznaczony jest literami A, B, C lub D a numer znajdujący się w dolnym lewym rogu symbolizuje materiał z jakiego są wykonane.

Bardzo ważne jest również odpowiednie umiejscowienie „penetrametra”, tak by zgadzała się grubość materiału w odniesieniu do badanego obszaru. Dodatkowo powinno się umieścić „penetrametr” tak by przynajmniej 3 krawędzie były widoczne na radiogramie.