Wybierz stronę

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

Jedną z najbardziej zaawansowanych technik wśród metod badań nieniszczących jest bez wątpienia Tomografia komputerowa (w skrócie CT od angielskiego Computed Tomography). Dzięki niej mamy możliwość uzyskania obrazów 2D oraz przekrojowych obrazów 3D na bazie płaskich obrazów RTG badanej części. Dane takie jak kształt, gęstość, wewnętrzne wady czy wymiary wynikające z obrazów CT pozwalają na poznanie charakterystyki struktury wewnętrznej obiektu poddawanego inspekcji.

Najczęściej sam proces tzw. „skanowania” obiektu polega na umiejscowieniu na stoliku obrotowym wewnątrz kabiny lub szafy systemu CT tak by znajdował się pomiędzy źródłem promieniowania a systemem obrazowania. Dzięki połączeniu stołu z komputerem możliwe jest zsynchronizowanie ruchów obrotowych tak by osiągnąć połączenie pomiędzy uzyskanym obrazem RTG a określoną pozycją badanej części. System obrazowania tworzy dwu wymiarowy obraz podobnie jak w przypadku radiografii analogowej, a dopiero złożone oprogramowanie umożliwia wygenerowanie z nich obrazów przekrojowych, tak jakby dana części została przecięta.

Tomografia komputerowa to jedna z bardziej precyzyjnych choć jednocześnie bardziej wymagających metod NDT. Ze względu na zastosowanie promieniowania trzeba mieć na uwadze zarówno bezpieczeństwo operatorów i osób postronnych jak również same właściwości penetracyjne promieni RTG które mogą być niewystarczające do weryfikacji pewnych materiałów lub grubości całkowitych części. Mimo tych utrudnień metoda ta jest bardzo popularna w bardzo wielu różnych branżach przemysłu.