Wybierz stronę

Sposoby usuwania penetrantu

Sposoby usuwania penetrantu

Usuwanie penetrantu może odbywać się na różne sposoby. Trzeba oczywiście mieć na uwadze by nie usunąć go również z samych wad bo to udaremni całe badanie! Można rozróżnić 4 podstawowe metody usuwania nadmiary penetrantu:

Jednym ze sposobów jest stosowanie rozpuszczalnika, lecz ta metoda jest wysoce pracochłonna i znajduje zastosowanie jedynie przy badaniu małych powierzchni gdyż w przeciwnym razie wymagałoby zbyt dużej inwestycji czasu w tylko jedną fazę badania. Wykonuje się zwykle poprzez namoczenie szmatki rozpuszczalnikiem i po prostu ścieranie penetrantu z badanej powierzchni.

Metodą stosunkowo najpowszechniejszą jest zmywanie wodą. Jest ona najszybsza i najekonomiczniejsza w kwestii czasu, a dodatkowo, co również bardzo istotne, najłatwiejsza do zautomatyzowania poprzez zastosowanie natrysków ciśnieniowych z kilku stron lub z systemem obracania części.

Pozostałe dwie metody są zbliżone, post-emulgowalne z tą różnicą że jedna jest hydrofilowa a druga lipofilna. Znajdują zastosowanie w przypadkach gdy np. istnieje zagrożenie lub potwierdzone zjawisko zmywania zbyt dużej ilości penetrantu za pomocą wody, lub gdy wykorzystany jest środek o szczególnie wysokiej czułości. Ze względu na dodatkowe kroki jakie trzeba wykonać w przypadku stosowania tych metod, a tym samym więcej pracy i czasu jaki trzeba zainwestować, metody te stosowane są dużo rzadziej, jedynie wtedy gdy jest to konieczne.

Oczywiście trzeba również pamiętać że konkretne środki penetracyjne przeznaczone są do określonych metod usuwania więc ważne jest by decyzję o wykorzystaniu danej metody dostosować do środków jakie zostały użyte, i tym samym rozważnie podchodzić do wyboru penetrantu już na starcie badania. Jak wspomniano powyżej, najczęściej stosowane są penetranty zmywalne wodą ze względu na dosyć dobry poziom czułości przy jednoczesnej relatywnej łatwości wykorzystania w badaniu.