Wybierz stronę

Wybór techniki badań penetracyjnych

Wybór techniki badań penetracyjnych

Dobranie odpowiednich środków chemicznych, zarówno samego penetrantu jak i wywoływacza, stanowi bardzo istotny a jednocześnie dosyć złożony aspekt przeprowadzenia tychże badań. Złożoność wynika przede wszystkim z poniższych powodów.

Jednym z najważniejszych jest wymagana czułość, pewne aplikacje wymagają bardzo wysokiej czułości detekcji, a tylko niektóre z pośród dostępnych środków mogą ją zapewnić, przy czym wywoływacz powinien być dobierany pod zastosowany penetrant. Penetranty fluorescencyjne zwykle pozwalają na osiągnięcie lepszej wykrywalności nawet przy bardzo małych wadach. Jeśli dana aplikacja nie ma zbyt wysokich wymogów co do czułości to warto stosować środki o niższych parametrach nie tylko ze względu na ich niższy koszt ale też możliwość powstania dużej ilości błędnych wskazań!

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na złożoność wyboru techniki badania jest koszt materiałów oraz ilość części które mają zostać przebadane. Jeśli ilość jest duża a nie zachodzi potrzeba maksymalizacji czułości, można śmiało zastosować mniej precyzyjne ale zauważalnie bardziej ekonomiczne środki.

Kolejnym ważnym punktem do rozważenia jest to czy obszar który ma zostać zbadany na poszczególnych częściach jest duży czy nie. Rozmiary powierzchni mają znaczenie ze względu na dobór zarówno środków jak i sposobu ich aplikacji, przy małych powierzchniach wystarczy puszka aerozolu i wprawna ręka podczas gdy przy dużych powierzchniach może warto zastanowić się nad stacjonarną linią badawczą FPI gdzie większa część procesu jest zautomatyzowana zwiększając tym samym wydajność pracy.