Wybierz stronę

Zautomatyzowane badanie wiroprądowe

Zautomatyzowane badanie wiroprądowe

Badania wiroprądowe ręczne są oczywiście bardzo powszechne i skuteczne, a ponadto w pewnych aplikacjach wręcz konieczne, chociażby ze względu na złożoną geometrię badanej części lub małą ilość danych elementów. Jeśli jednak elementów jest dużo, lub występują z dużą powtarzalnością, a geometria obiektu nie jest zbyt skomplikowana – warto rozważyć przejście na automatyczny proces inspekcji.

Automatyzacja badania ma wiele plusów choć oczywiście ma również swoje ograniczenia. Najbardziej powszechnym typem automatycznej inspekcji wiroprądowej jest skanowanie liniowe. Przy tym zastosowaniu, system inspekcyjny przemieszcza sondę przy stałej prędkości, lub też sonda jest nieruchoma a badane obiekty przemieszczają się z niezmienną prędkością wzdłuż sondy. Jako że wyniki badania przedstawione są najczęściej (szczególnie w starszych systemach) w formie wykresu, możliwe jest łatwe zidentyfikowanie miejsca na części do której odnosi się dany wynik badania. W przypadku badań ręcznych ze względu na drgnięcia czy zmiany prędkości badania, nie ma możliwości takiego odniesienia lokalizacji.

Dodatkowo niepodważalny jest również aspekt szybkości. Inspekcja automatyczna jest nieporównywalnie szybsza niż nawet najbardziej doświadczony i wydajny operator wykonywujący badania ręcznie. W przypadku aplikacji na linii produkcyjnej często systemy zautomatyzowane przeprowadzają inspekcję nawet w czasie poniżej sekundy (w przypadku niedużych elementów).

Można wyróżnić następujące przewagi badań automatycznych w porównaniu do ręcznych:

  • minimalizacja zmian w wynikach ze względu na brak precyzji operatora
  • dokładne odniesienie do wyników
  • wysoka powtarzalność wyników
  • mapowanie wad o wysokiej rozdzielczość