Wybierz Strona

Zawiesiny do badań magnetyczno-proszkowych

Zawiesiny do badań magnetyczno-proszkowych

Zawiesiny dostępne są zarówno w formie gotowej, jak i jako składniki z których samemu można zmieszać zawiesinę o odpowiednim stężeniu czy gęstości. Skład zawiesiny to w gruncie rzeczy dwa składniki, nośnik i cząsteczki.

Cząsteczki to najczęściej bardzo drobne cząstki żelaza lub tlenków żelaza. Dostępne są w różnych kolorach i wielkościach. Im mniejsze tym większą czułość gwarantują (ze względu na to, że mogą dostać się do mniejszych wad). Różne kolory zapewniają kontrastowość w zależności od tego jaki kolor ma powierzchnia badanego elementu.

Nośnik z kolei, to po prostu ciecz w której unoszą się cząsteczki, ułatwiająca ich nakładanie na badaną powierzchnię. Tutaj spotykamy się z podziałem na dwie główne gałęzie, nośniki oparte o wodę i nośniki oparte o pochodne benzyny. Oczywiście można spotkać również rożne inne nośniki czy zawiesiny gotowe oparte o inne substancje, ale najczęściej stosowane są te z dwóch wspomnianych powyżej odmian. Nośniki czy zawiesiny gotowe oparte o wodę są tańsze i bezpieczniejsze ze względu na łatwopalność lub w tym przypadku jej brak. Niestety ze względu na właściwości korozyjne wody, najczęściej trzeba uwzględnić też środki antykorozyjne w mieszance zawiesiny. Dodatkowo często dodaje się również środki powstrzymujące tworzenie się piany lub wspomagające rozprowadzenie zawiesiny na części. Zawiesiny oparte o pochodne benzyny z kolei charakteryzują się najczęściej większą ceną oraz jak łatwo się domyślić są łatwopalne. Obecnie większość środków do tworzenia zawiesiny lub gotowych mieszanek tworzone jest tak, by punkt zapłonu nie był poniżej 90 stopni Celsjusza, nie mniej jednak ryzyko zawsze istnieje. Niewątpliwym plusem zawiesin opartych o benzynę jest natomiast dużo wolniejsze parowanie niż środki wodne.

Dodatkowo oczywiście w badaniach metodą magnetyczno-proszkową, jak zresztą sama nazwa wskazuje, stosowane są cząsteczki w postaci suchej czyli właśnie „proszku” ale o tym przy następnej okazji.